Category: Opencart 2.0

Cập nhật những thông tin mới nhất, theme, fix bug, module của opencart version 2.0 từ opencart.com

Opencart 2.00 Available Now 5

OpenCart 2.0 – Available Now

Sau 1 thời gian dài im hơi lặng tiếng thì ngày 01-10-2014 ( Nếu là mình sẽ chọn ngày 10-10 cho thập toàn thập mỹ :d )  OPENCART 2.0.0 Chính thức Online bản relase trên...