Author: Opencart Tricks

Opencart – Tự động chuyển đến trang checkout khi click nút mua hàng 13

Opencart – Tự động chuyển đến trang checkout khi click nút mua hàng

Đối với opencart mặc định thì nguyên phần qui trình thanh toán khá rườm rà đối với người Việt Nam chúng ta. Hôm nay nhân lúc rãnh rỗi ngồi viết bậy cái tutorial opencart tự...

Opencart 2.00 Available Now 5

OpenCart 2.0 – Available Now

Sau 1 thời gian dài im hơi lặng tiếng thì ngày 01-10-2014 ( Nếu là mình sẽ chọn ngày 10-10 cho thập toàn thập mỹ :d )  OPENCART 2.0.0 Chính thức Online bản relase trên...