Thay đổi tiêu đề trong opencart 2.x

1.Đầu tiên vào quản trị Admin, bạn vào tab Settings

2.Mở trang quản trị ra

OpenCart_How_to_change_browser_title1

3. Mở tab Store

4.Nhập tiêu đề mới vào Meta Title

OpenCart_How_to_change_browser_title2

5. Save lại, hihihihi………….

Nếu cần hỏi thêm gì xin email về contact@opencarttricks.com

Ngoài ra chúng tôi cũng nhận đơn đặt hàng dịch các Module và Plugins liên quan đến Opencart

Chúc các bạn thành công !

[otw_shortcode_button href=”http://opencarttricks.com/napthe/” size=”large” icon_type=”general foundicon-right-arrow” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]BUY ME A COFFE[/otw_shortcode_button]

Quản lý Slideshow trong opencart 2.x

Vào Admin opencart

1.Trỏ đến tab Extensions > Modules

Opencart_How_to_manage_slider_1.jpg

2.Tìm kiếm “Tm Slideshow> Tm Slideshow” module trong danh sách. Và bấm vào “Edit” để mở nó:

Opencart_How_to_manage_slider_2

3. Mọi thông số của nó ở đây, bạn có thể mở (enable)/tắt (disable)  , thiết lập chiều cao, chiều rộng và tên..

Opencart_How_to_manage_slider_3

4. Cấu hình xong bạn System > Design > Banners, bật Slideshow mà bạn muốn xuất vào mudole bạn muốn

Opencart_How_to_manage_slider_4

OpenCart 2.x. Làm thế nào để quản lý tiền tệ và thiết lập mặc định

1.Đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị OpenCart của bạn. Trong địa chỉ trình duyệt của bạn loại hình thanh http://yourdomain.com/admin. Nếu bạn đã cài đặt Opencart của bạn dưới một thư mục con ‘cửa hàng’, các URL trên sẽ thay đổi để http://yourdomain.com/store/admin. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.

2.Điều hướng đến System> Settings. Nhấn vào nút Edit:

1

3.Chọn tab Local. Nó là tốt hơn để kích hoạt tùy chọn Auto Update tệ. Điều đó sẽ tự động thiết lập các tỷ lệ chuyển đổi cho mỗi đồng tiền trong cửa hàng của bạn:

2

4.Điều hướng đến System> Localization> Đơn vị tiền tệ. Nhấp vào ‘Add new’ để thêm một đồng tiền mới:

3

5.Ở đây chúng ta nên chèn tệ Tiêu đề, Code, Symbol Left hay Right Symbol, Decimal Places và thiết lập trạng thái cho đồng tiền của chúng tôi:

4

 

 

OpenCart 2.x. Cách chỉnh sửa tiền tệ

1.Đăng nhập vào ADMIN và trỏ đến tab System> Localization> Tiền tệ:

1

2.Trên trang đang mở, bạn sẽ thấy bảng tiền tệ mở  sẵn. Nhấn vào Edit để thay đổi  lựa chọn:

2

3.Bạn cần phải thiết lập cho tất cả các ngôn ngữ có sẵn và nhấn Save lại:

3

4.Muốn thêm ngôn ngữ riêng, hãy nhấp vào + (Thêm mới), nhập tiêu đề cho các ngôn ngữ của bạn và lưu lại:

OC2_How_to_edit_stock_statuses_4

Quản lý và thiết lập tiền tệ mặc định trong opencart 2.x

1.Đăng nhập vào Admin .

2.Trỏ đến tab System> Settings. Nhấn vào nút Edit:

1

3.Chọn tab Local. Mặc định nó đã chọn Auto Update . Điều đó sẽ tự động thiết lập các tỷ lệ chuyển đổi cho mỗi đồng tiền trong cửa hàng của bạn:

2

4. Trỏ đến tab  System> Localization> Đơn vị tiền tệ. Nhấp vào ‘Add new’ để thêm một đồng tiền mới:

3

5.Ở đây chúng ta nên chèn tệ Tiêu đề, Code, Symbol Left hay Right Symbol, Decimal Places và cấu hình  trạng thái cho đồng tiền của bạn:

4

 

Status – Bạn có thể mở / đóng.

 

6.Để loại bỏ bất kỳ đồng tiền,trỏ đến tab System> Localization> Tiền tệ, đánh dấu nó và nhấn nút Delete:

5

7.Để thay đổi một loại tiền tệ mặc định, trỏ đến tab System> Settings. Nhấn vào nút Edit và chọn tab Local. Ta chọn đồng tiền cần sủ dụng.

6

Tạo google Map trong opencart 2.x

1.Mở https://www.google.com/maps/ trong trình duyệt của bạn và chèn địa chỉ của bạn vào thanh tìm kiếm và nhấn nút Tìm kiếm:

1

2.Khi tìm kiếm hoàn tất, kích chuột phải vào vị trí  trong trình duyệt thả xuống. Các hộp popup với tọa độ sẽ xuất hiện:

2

3.

Nhấn vào tọa độ trong hộp popup, bây giờ bạn có thể thấy các giá trị Y và X trong thanh tìm kiếm. Chúng ta hãy chèn chúng vào bản đồ.

4.Điều hướng đến OpenCart bảng quản trị – Modules – HTML Content> GMap. Module này cũng có thể được gọi là “HTML Content> liên lạc”. Nhấp vào nút Source code trong trình soạn thảo. Trong Code View cửa sổ, bạn sẽ thấy các tọa độ điểm đánh dấu bản đồ:

<div id = “google-map” class = “map_model”> </ div>
<ul class = “map_locations”>
<data-li x = “- 73.9874068” dữ liệu y = “40.643180”>
5.Thay Y và X với giá trị tọa độ mới. Xin lưu ý rằng các tham số đầu tiên trong các kết quả tìm kiếm của Google Map là viết tắt của Y và điều thứ hai là dành cho X:

3

 

6.Khi tọa độ mới được đưa vào, thêm chúng vào các thẻ div bản đồ cũng như:

         <div id="google-map" class="map_model"></div>

Line với tọa độ mới sẽ trông giống như sau:

    <div id="google-map" class="map_model" data-x="-118.322144" data-y="34.091050">      </div>

4

7.Lưu các thay đổi trong mô-đun và làm mới front-end với Ctrl / Cmd + F5 để xem thay đổi.